24-7 Prayer Göteborg


GBG HOUSE OF PRAYER

Välkommen till en ekumenisk bönegemenskap för Göteborg med omnejd. Här på hemsidan får du veta mer om oss, om bönerummet och böneveckorna.